Ontwikkeling

Het behartigen van alle facetten om een idee/initiatief, creatief te omlijsten en zo een bouwwerk te realiseren. “Om zo van niets iets te maken”, duurzaam ontwikkeld, passend in de bestaande omgeving, sociaal en maatschappelijk betrokken.

 • Opstellen programma van eisen
 • Locatie advies
 • Haalbaarheidsstudie
 • Bestemmingsplanwijzigingen
 • Vergunningsaanvragen
 • Ontwerpen
 • Herontwikkeling
 • Transformatie
 • Engineering

Uitvoering

Voor de uitvoeringsfase brengen wij de kennis vanuit de voorgaande fasen in om de directievoering te verzorgen waaronder een bewaking op kwaliteit, voortgang en budget.

 • Directievoering
 • Inkoopbegeleiding
 • Opleverdiensten
 • Budgetbewakingen

Begeleiding

Onafhankelijk bouwadvies vanaf ontwerpfase, vergunningstraject tot aan uitvoeringsgereed maken van uw bouwplan, inclusief werkvoorbereiding.

 • Vergunningstraject
 • Onderzoek alternatieven
 • Kostenramingen
 • Begrotingen
 • Selecties
 • Tekenwerk

“Integere, oprechte en duidelijke adviezen en kritieken”

Baas Bouw & Ontwikkeling
Oost Vlisterdijk 32
2855 AD Vlist
Mob. +31 (0)6 – 53 59 24 73
Kantoor +31 (0) 182 – 79 80 00
info@bbeno.nl